2010-03-05

//Chile//

Stöd de drabbade i Chile:
Röda Korset startar insamling till det jordbävningsdrabbade Chile
Hittills har omkring 700 personer konstaterats ha omkommit i jordbävningen i Chile. Över två miljoner är drabbade efter helgens skalv som är det kraftigaste i landet på 25 år. Svenska Röda Korset startar nu en insamling till förmån för de människor som drabbats.Som alltid i akutfasen är det viktigaste att söka efter, rädda och omhänderta överlevande ur rasmassorna samt att identifiera omkomna. Förutom att bistå skadade med första hjälpen och sjukvård gäller det att så snabbt som möjligt förse människor med rent vatten och tak över huvudet. Självklart är det också av största vikt att el- och telekommunikation börjar fungera.
Som i de allra flesta katastrofer är det frivilliga rödakorsare som gör de första och viktigaste insatserna, detta trots att de så gott som alltid själva är svårt drabbade av katastrofen. Röda Korset i Chile har i förebyggande syfte utbildat frivilliga i hälsoarbete i katastrofer. Denna utbildning har givits över hela landet.
En man handlar
 genom ett fönster till en affär som skadats av jordbävningen.Utöver detta genomförs just nu görs behovsanalyser för att rödakorsrörelsen ska få en överblick av katastrofen och därefter kunna skicka rätt hjälp till landet.
En internationella vädjan om finansiell hjälp till det jordbävningsdrabbade Chile har ännu inte kommit ifrån Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen men en sådan är att vänta inom kort. När väl denna vädjan kommer kommer Svenska Röda Korset ta beslut om hur man på bästa sätt ska stödja insatserna i landet.
Stöd Röda Korsets katastrofinsatser i Chile

 Ge en gåva direkt online

Du kan även skänka 100 kronor genom att SMS:a AKUT CHILE till 72 900 (pengar dras via telefonräkningen) eller sätta in pengar på bankgiro 900-8004 eller plusgiro 900 800-4. Märk talongen "Jordbävningen i Chile".

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...